Kategorie skenování

Německé časy a úmluvy

German Times a německý Cümleler

Německy perfekt

V této lekci s názvem German Perfekt přednáška stručně informujeme o německém perfekt time. Dříve…

Německé kódy jména

JEDNODUCHÉ VĚTNÉ VĚTY V NĚMČINE, VĚTNÁ STRUKTURA NĚMECKÉHO VĚTU, KURZ TVORBY NĚMECKÝCH VĚT