Spojovací 2

1

V tomto tématu s názvem Němčina Konjunktiv 2 probereme téma, s nímž se přátelé, kteří se učí německy, často potýkají. Představujeme německé přednášky Konjunktiv 2 a ukázkové věty pro vaše použití.

Conjunctive II (volitelný režim)

Konjunktiv II se používá k vyjádření událostí, které nejsou skutečné, nejsme si jisti, zda jsou nebo nejsou, a je žádoucí, aby k nim došlo.

skutečné: Ich habe keinen Tennisschläger Ich spiele nicht mit.
(Fakt: Nemám tenisovou raketu. Nemohu hrát spolu.)

ireálné: Wenn ich einen Tennisschläger hätte, würde ich mitspielen.
(nepravda: Kdybych měl tenisovou raketu, hrál bych ji společně.)

skutečné: Er kann nicht gut spielen. Er gewinnt nicht.
(Fakt: Nemůže hrát dobře. Nemůže vyhrát.)

ireálné: Wen er gut spielen könnte, würde er gewinnen.
(nepravda: vyhrál by, kdyby hrál dobře.)


 (Výroba)

a) Předák:

 

haben sein können mussen durfen

ich hätte wäre könnte
du hättest wärest könntest
er / sie / es hätte wäre könnte
wir hätten wären könnten
ihr hättet wäret könntet
sie / Sie hätten wären könnten

S výjimkou použití sloves „haben“, „sein“ a modální, „würde“ + infinitiv se používá zejména v hovorovém jazyce.

JSOU NĚMECKÉ DNY TAK KRÁSNÉ?

KLIKNĚTE, NAUČTE SE NĚMECKÉ DNY ZA 2 MINUTY!


Příklady:

mitspielen: Vergessen: gehen:

ich würde mitspielen würde Vergessen würde gehen
du würdest mitspielen würdest taxessen würdest gehen
er / sie / es würde mitspielen
wir würden mitspielen
ihr würdet mitspielen
sie / Sie würden mitspielen

b) Satzstrukturen (nastavení věty)

 

Tyto neskutečné věty začínají „wenn“. Potom je sloveso konjugováno na konec.

Podívejte se na naše tenisové záběry.
(Kdybych měl více času, hrál bych tenis.)

Tyto věty se někdy skládají bez slova „wenn“. Potom je sloveso zpočátku konjugováno.

Získali jste největší výběr tenisu.
(Kdybych měl více času, pravidelně bych hrál tenis.)


1. Funkce


Wenn ich eine kleine Schwester hätte, würde ich oft mit ihr spielen. (Kdybych měl mladší sestru, často bych si s ní hrál.)

Nebo s jiným použitím slovesa:
(neboli: spielte ich oft mit ihr.)
(Hrával jsem s ním často.)

ginge ich oft auf od Spielplatz mit ihr.
(_______________, často bych s ním chodil na hřiště.)

Ließe ich sie nie allein.
(_______________, nikdy bych ho nenechal na pokoji.)

S Konjunktiv II můžete také:


A. uctivá otázka a


požadavek: Hätten Sie vielleicht einen Stift für mich?
(Měli jste pro mě pero?)

Könnten Sie mir sagen, wie zpět es ist?
(Můžete mi říct, kolik je hodin?)

Würdest du mir bitte helfen?
(Prosím, můžete mi pomoci?)

Ich hätte gern zehn Kinokarten.
(Chtěl jsem deset lístků do kina.)


Při doporučení:

 

Du könntest deine Haare schneiden lassen.
(Měli byste si dát ostříhat vlasy.)

Nejlepší řešení.
(Musíte se pravidelně učit.)

 


C. Není reálné


žádost, přání Wenn er mich doch nur anrufen würde!

při zadávání *: (Kéž by mi mohl zavolat!)

Wen ich doch besser Deutsch könnte!
(Kéž bych věděl lépe německy!)

Wenn der Bus doch bloß käme!
(Kéž by autobus přišel!)

Ich wünschte, mein Freund wäre hier.
(Přál bych si, aby tu byl můj přítel!)

* Můžeme také učinit falešná přání bez použití slova „wenn“. Potom sloveso zůstává v čele s časováním.

Würde er mich doch nur anrufen! (Kéž by mi mohl zavolat!)
Könnte ich doch besser Deutsch! (Kéž bych mohl lépe mluvit německy!)

2. Mistři (forma usazení)

 

V pravidelných slovesech: používá se forma Präteritum. spielen -> spielte

V dnešní němčině se obecně používá infinitiv würde +.
würde -> spielen

Nepravidelná slovesa: Spojovací forma: Präteritum + -e
stává se a, o, u -> ä, ö, ü. wissen -> wüsste
kommen -> käme

Tento tvar; Vyskytuje se pouze v „haben“, „sein“, „Modalverben“ a často používaných nepravidelných slovesech. (käme, ließe, fände, wüsste, bliebe, ginge usw.).

Cvičení s Konjunktiv 2:


1. Wie läuft es bei euch, wenn du crank bist?

Ergänze die Sätze. Často se jedná o Möglichkeiten.

hätte wäre musste sollte könnte louže

Wenn ich erkältet wäre, _______

_______ jejich sehr müde und schlecht gelaunt.
_______ jejich sehr früh ins Bett gehen.
_______ ich keine Lust, fernzusehen nebo zu lesen.
_______ jsem Abend meine Freundin anrufen, damit sie mir erzählt,
bylo vše pasiert ist.
_______ jejich meine Mutter pokousán, mir einen Tee zu kochen.
_______ ich darauf achten, dass ich niemanden anstecke.
_______ jejich nesledování Hausarzt aufsuchen.
_______ ich die Medikamente nehmen, die er mir verschreibt.
_______ ich viel Flüssigkeit trinken.
_______ ich einige Tage zu Hause bleiben.
_______ ich mindensens eine Woche nicht zum Training gehen.
_________ ich nachholen, was ich in der Schule versäumt habe.


2. Wähle einen Satzanfang aus und schreibe dazu alle deine Gedanken auf.


Wenn ich auf einer einsamen Insel leben würde,… ..
Wenn meine Eltern berühmte Filmstars wären,… ..
Wenn ich nach dem Abitur mein Studium nicht sofort beginnen könnte, …….
Wenn ich Prasident wäre, ……
Wenn ich zehn Geschwister hätte, ……
Chcete -li se dozvědět více, ……


3. Wunschsatz


Mit dem Konjunktiv kann man auch Wünsche ausdrücken. Studiere die Beispiele und formulaiere dann den Wunsch.
Přejděte do svého autobusového spojení!
Wenn der Lehrer mich doch heute nict aufrufen würde!
jsem Lotto gewinnen
říšská sein
lehrer werden
zeit haben
eine freundin haben
v Berlíně
v Evropě
v Paříži einkaufen
eine weltreise machen
zoom mond fliegen


4. Erwartungen


a) Byl erwartet muž von dir?

 

Meine Mutter findet, ich musste ___________________________________.
Mein Vater ist der Meinung, ich sollte _____________________________.
Meine Freundin meint, ich könnte ___________________________________.
Meine Oma wäre froh, wenn ___________________________________________.
Mein Klassenlehrer wünscht, ich _____________________________________.
Meine Schwester ebit, ich sollte __________________________________.
Meine Freunde finden, ich durfte ruhig auch mal ____________________.
Mein Bruder se rozhodl, jejich wäre ________________________________________.
Meine Schwester meint, ich würde ____________________________________.


b) Und umgekehrt? Byl nejsmrtelnější du von den anderen? Byla wünschst du?


Ich wünschte, meine Mutter wäre ein wenig verständnisvoller!
Wenn meine Mutter doch etwas verständnisvoller wäre!
Wäre doch n _____________________________________!
Chcete -li toll toll, wenn mein Lieblingslehrer nicht so ______________!
Ich würde mich freuen, wenn ____________________________________!
Wäre ich doch ___________________________________!
Hatte doch meine Freundin ____________________________!

MICHAEL / DEUTSCHLEHRER

německá učební kniha

Vážení návštěvníci, kliknutím na obrázek výše si můžete prohlédnout a zakoupit naši učebnici němčiny, která osloví každého od malých po velké, je navržena mimořádně krásným způsobem, je barevná, má spoustu obrázků a obsahuje velmi podrobné a srozumitelné turecké přednášky. Můžeme s klidem v duši říci, že je to skvělá kniha pro ty, kteří se chtějí naučit německy sami a hledají užitečný návod do školy a že němčinu snadno naučí každého.

Získejte aktualizace v reálném čase přímo na svém zařízení, přihlaste se nyní.

Mohou se vám líbit i tyto
1 hodnocení
  1. Ahmet říká

    dobré informace

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.